Z nami pasja
staje się karierą

Wysoka pozycja Naszego Wydziału to cenna informacja
dla przyszłych pracodawców.
Studiuj z nami i zbuduj swoją karierę!

Studia

NANOTECHNOLOGY

NANOTECHNOLOGY

POPULARYZACJA
I NAUCZANIE
FIZYKI

POPULARYZACJA I NAUCZANIE FIZYKI

FIZYKA

FIZYKA

INFORMATYKA -
STUDIA INŻYNIERSKIE

INFORMATYKA - STUDIA INŻYNIERSKIE

MIĘDZYOBSZAROWE
INDYWIDUALNE STUDIA
MATEMATYCZNO
-PRZYRODNICZE

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA MATEMATYCZNO -PRZYRODNICZE

FIZYKA

Pasja

Przekazujemy studentom pasję poznawania otaczającego nas świata. Pokazujemy, że fundamentalne prawa fizyki stosują się zarówno do makro- (astrofizyka, kosmologia), jak i do mikroświata (fizyka cząstek elementarnych, fizyka atomu, nanotechnologia). Dajemy studentom możliwość zapoznania się ze strukturą matematyczną fizyki i sprawdzenia teoretycznych przewidywań w bardzo dobrze wyposażonych laboratoriach.

Wiedza

W trakcie studiów studenci nabywają umiejętności zarówno rozwiązywania złożonych problemów matematycznych, jak i pracy eksperymentalnej, analizy danych oraz stosowania różnorodnych metod komputerowych i technik obliczeniowych. Studenci aktywnie uczestniczą w licznych badaniach prowadzonych przez pracowników, między innymi na potrzeby przyszłej elektroniki oraz technologii jutra.

Studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie
Specjalności: Fizyka, Fizyka Medyczna, Nanotechnologia

Kariera

Absolwenci studiów fizycznych znajdują pracę w branżach elektronicznej i informatycznej, w przedsiębiorstwach wykorzystujących nowoczesne technologie, laboratoriach medycznych, diagnostycznych i ośrodkach naukowych. Ukształtowane w trakcie studiów kompetencje pozwalają im aktywnie uczestniczyć w zarządzaniu projektami technologicznymi, czy odnaleźć się w roli managera, technologa czy koordynatora wdrażanych rozwiązań. Dzięki znajomości metod statystycznych znajdują również zatrudnienie w firmach konsultingowych i bankach.

 

NANOTECHNOLOGY

Pasja

Studenci zapoznają się z prawami rządzącymi światem w skali nano. Uczą się technik projektowania i wytwarzania nanomateriałów wykorzystywanych w przemyśle elektronicznym, chemicznym i kosmetycznym oraz stosowanych w medycynie.

Wiedza

W trakcie studiów student ma możliwość nabycia kompleksowej wiedzy interdyscyplinarnej i umiejętności z zakresu fizyki, chemii oraz informatyki. Umiejętności te pozwalają rozwiązywać problemy dotyczące zarówno eksperymentalnych, jak i teoretycznych zagadnień z dziedziny nanotechnologii i fizyko-chemii zaawansowanych materiałów.

Studia licencjackie prowadzone w języku angielskim we współpracy z Wydziałem Chemii UŁ.

Kariera

Absolwenci studiów nanotechnologii znajdują zatrudnienie w branżach zajmujących się rozwijaniem nowych technologii bazujących na nanomateriałach, w szczególności w przemysłach: elektronicznym, farmaceutycznym, chemicznym i kosmetycznym. Ze względu na swoje kompetencje i kompleksowe wykształcenie stają się specjalistami poszukiwanymi przez laboratoria czy instytuty badawcze.

 

   Nanotechnology - informacje o studiach

 

 

INFORMATYKA - STUDIA INŻYNIERSKIE

Pasja

W pracowniach robotyki  testuje się i tworzy oprogramowanie,  a przy użyciu drukarki 3D powstają  prototypy robotów czy nawet gotowych obiektów użytkowych. Na chętnych czeka Nowy Świat aplikacji sieciowych i mobilnych. Studenci opracowują  gry i aplikacje kontekstowe, które pokazują powiązania oraz interakcje świata wirtualnego ze światem rzeczywistym. W trakcie zajęć oraz w ramach kół naukowych studenci mogą programować urządzenia peryferyjne, np. roboty lub drony.

Wiedza

W trakcie studiów student nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania aplikacji i platform mobilnych, poznaje możliwości i techniki programowania wysokiego i niskiego poziomu, projektowania i administrowania bazami danych oraz modelowania procesów biznesowych.

Studia inżynierskie, magisterskie

Specjalność: Informatyka stosowana
Specjalizacje: Systemy i aplikacje mobilne, Algorytmy i programowanie, Bazy danych i aplikacje internetowe, Administracja sieciami i systemami informatycznymi.

Kariera

Absolwenci studiów informatycznych znajdują zatrudnienie jako programiści, inżynierowie wdrożeniowi, projektanci systemów czy administratorzy sieci. Rynek pracy oraz możliwości zastosowania wiedzy informatycznej powodują stały wzrost zapotrzebowania na specjalistów z kompetencjami informatycznymi. Absolwenci naszego Wydziału są czołowymi pracownikami firm branży IT z regionu łódzkiego.

 

 

POPULARYZACJA I NAUCZANIE FIZYKI

Pasja

W trakcie studiów studenci mogą podążać za swoimi zainteresowaniami, przeprowadzać własne pokazy, eksperymentować i doświadczać zjawisk przyrody. A w dodatku ich umiejętności sprawią, że nauka fizyki i jej odkrycia będą w lepszy sposób zrozumiałe dla pozostałych. Dzięki swoim badaniom i doświadczeniom mogą objaśniać problemy nauki w sposób zrozumiały i zachęcający do dalszego odkrywania.

Wiedza

Studenci otrzymują wiedzę z takich dziedzin, jak fizyka, matematyka i informatyka. Studia uczą myślenia przyczynowo-skutkowego, rozwiązywania problemów, prowadzenia i analizowania badań oraz rozwijają umiejętności wystąpień publicznych i prezentowania zagadnień nauki. Pozwolą na odkrywanie technik i metod dydaktycznych, wspomagają warsztat pedagogiczny i psychologiczny potrzebny do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia licencjackie

Kariera

Po studiach absolwenci mogą znaleźć pracę w centrach i parkach nauki, planetariach oraz organizacjach edukacyjnych i oświatowych. Wydawnictwa książkowe i multimedialne, portale i fundacje edukacyjne coraz częściej poszukują specjalistów do tworzenia materiałów i programów edukacyjnych oraz popularyzatorskich. Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują również kwalifikacje do nauczania fizyki w szkołach.

 

   Popularyzacja i nauczanie fizyki

 

 

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE

Pasja

Przekazujemy studentom pasję poznawania otaczającego nas świata. Objaśniamy kompleksowo zjawiska zachodzące w przyrodzie z punktu widzenia różnych obszarów wiedzy.

Wiedza

Studia kształcą osoby o szerokich zainteresowaniach i interdyscyplinarnych uzdolnieniach w dziedzinie nauk matematycznych i przyrodniczych. Poprzez możliwość indywidualnego wyboru przedmiotów przez studenta pozwalają na stworzenie swojej własnej ścieżki studiowania i realizowania oferty dziedzin z różnych Wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego.

Studia inżynierskie, licencjackie, magisterskie, doktoranckie

Kariera

Absolwenci studiów międzyobszarowych pracują w międzynarodowych ośrodkach naukowych, współtworzą zespoły badawcze i pracują nad rozwojem nowych technologii na potrzeby branży elektronicznych, chemicznych, biochemicznych i farmaceutycznych. Kompetencje naszych studentów pozwalają im na pracę w zespołach wielokulturowych i zarządzanie projektami wdrożeniowymi.

Odkryj

miejsce dla ludzi poszukujących  nowych rozwiązań technicznych,  nastawionych na  analizę zjawisk przyrody, poznających technologie informatyczne i mobilne

społeczność studentów, nauczycieli akademickich, badaczy i ekspertów, którzy poprzez swoje pasje wspólnie poszukują innowacyjnych pomysłów i angażują się w ich realizację

studia dające możliwości kształcenia i zdobywania wiedzy z dziedziny fizyki, informatyki oraz nauk matematyczno – przyrodniczych

Poznaj

możliwość zdobycia kompleksowego wykształcenia Fizyka, Informatyka, Nanotechnology, Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno - Przyrodnicze, Popularyzacja i nauczanie fizyki

 … wiedzę, programy i zajęcia przygotowane i przekazywane w oparciu o doświadczenia i eksperymenty, autentyczne projekty wdrożeniowe, rozbudowany system praktyk i staży w firmach, ekspercki system Rady Biznesu

przyszłość absolwenta, którego umiejętności  pozwalają w sposób  świadomy planować swoją karierę zawodową, podejmować pracę w branżach technicznych, zarówno w trakcie studiów, jak po ich zakończeniu

Studiuj

w kampusie akademickim z szerokim dostępem do komfortowo wyposażonych sal wykładowych, pracowni pokazowych i laboratoriów, bibliotek, domów studenckich i centrum sportu

ze studentami z Polski i z zagranicy, którzy angażują się w tworzenie projektów, rozwiązań i aplikacji technicznych

pod opieką kadry akademickiej  z ogromnym potencjałem wiedzy i doświadczeniem zapewniającym wysoki poziom kształcenia i rozwoju zawodowego

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego

Znakomita kadra akademicka i wyposażenie dydaktyczne.
Nowoczesne studia Nanotechnology dotyczące projektowania i tworzenia materiałów i urządzeń. Studia prowadzone w języku angielskim.
Wysoki poziom kształcenia i rozwoju zawodowego potwierdzony przez Państwową Komisję Akredytacji.
Zajęcia oraz projekty prowadzone ze współudziałem ekspertów oraz praktyków biznesu. Stały dostęp do najnowszej wiedzy i technologii informatycznych.
Tytuł inżyniera jako dodatkowy atut dla przyszłego pracodawcy.
Programy studiów przygotowane w oparciu o doświadczenia, autentyczne projekty wdrożeniowe, rozbudowany system praktyk i staży w firmach i organizacjach oświatowo – naukowych.
Zobacz film
Bachelor of Engeenering! Możliwość otrzymania dyplomu dwóch uczelni: Uniwersytetu Łódzkiego i Centria University of Applied Sciencies w Finlandii dla studentów stacjonarnych studiów inżynierskich.

Dołącz do Nas!

 • Przeczytaj informacje o naszej ofercie studiów w Informatorze Rektutacyjnym UŁ 2018/2019.
  informatory.uni.lodz.pl
 • Załóż konto w internetowej Rejestracji kandydatów na studia.
  rekrutacja.uni.lodz.pl
 • Dopełnij wszelkich formalności: uaktualnij dane, wprowadź wyniki matury, dokonaj opłaty rekrutacyjnej, dostarcz dokumenty. 
  rekrutacja.uni.lodz.pl/login.php
 • Śledź informacje na swoim profilu i listę osób przyjętych na studia.
 • Czekamy na Ciebie na Inauguracji Nowego Roku Akademickiego 2018/2019. 
  wfis.uni.lodz.pl
Przejdź do elektronicznego
systemu rejestracji
kandydatów